Home  >  About  >  Personnel

Senior AdministrationPublish Date:2018-10-13 15:12

 

 

 

Chair  of the School Council

Yang Junzhong

Vice   Chair of the School Council、Standing Dean

Zhang Ligang

Vice   Chair of the School Council

Jiang Jie

 

                  Vice Deans

Li Jingyan

Liu Huibin

Qi Chenyun

Wei Jiyin